Reisoğlu, inovatif fikirlerle fark yaratan ve sürekli gelişime inanan ekibiyle, tekstilde rekabeti somutlaştırma amacı ile Ekim 2017 yılında Ar-Ge merkezi olarak faaliyetlerine başladı. Merkezde proses optimizasyonu, temiz üretim, yeni ürün geliştirme, akıllı tekstil ürünleri ve yapay zeka alanında çalışmalara devam etmektedir.

Reisoğlu olarak, yapılan Ar-Ge çalışmalarının hedefi; ekonomimizde katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü arttıracak, ileri teknoloji içeren ürünler üretilebilmesidir. Dünyanın bugün konuştuğu ortak dil; sürdürülebilirlik ve izlenilebilirlik üzerinedir. Biz de Reisoğlu olarak Arge ekibimizle vizyonumuzu ve çalışmakta olduğumuz projelerimizi bu değerlere göre belirliyoruz.